Hemsidor och intranät till små och medelstora företag.

Våra tjänster omfattar webbutveckling, logotyper, grafiska profiler, socialmedia och IT-konsulttjänster.

Vad kostar en hemsida?
Du sätter ribban genom att planera utifrån de tips vi ger dig här!

Unik webbdesign och grafisk profil

Priset på en hemsida varierar i hög grad beroende om man väljer en unik design eller om man nöjer sig med en mall. Behövs ny logga och grafisk profil tillkommer timmar för det. Finns logotyp och grafiskt material som kan användas minskar kostnaden. Vi kan erbjuda paketpris utifrån omfattning eller debitera löpande.

Text och bild till hemsidan

Vi bygger hemsidor till kunder som väljer att producera eget innehåll och vi har kunder som beställer en komplett hemsida med texter, grafisk profil, fotografering och bildbearbetning. Om du själv skriver texter och tar egna bilder kommer kostnaden att bli lägre. För att hemsidan ska vara snabb och användarvänlig är det av yttersta vikt att bilder och videos är anpassade för webben så att sidan laddar så snabbt som möjligt.

Vilka funktioner behöver hemsidan?

Vad ska hemsidan/intranätet användas till? Behovet varierar från en enkel hemsida till omfattande hemsideutveckling med funktionella kontaktformulär som avlastar företagets administration, avancerade sliders eller e-handel. Vi utvecklar i gratissystemen Joomla och WordPress där licenskostnader för eventuella tillägg är låga.

Sökoptimering - SEO

För att hamna högt i söklistor och öka sälj efterfrågar många sökoptimering. Vi rekommenderar en grundläggande SEO (search engine optimization) med relevanta sökord och värdeskapande innehåll. Joomla och WordPress har verktyg som underlättar arbetet om ni själva ska jobba med SEO. Sökoptimering kan vara hur omfattande som helst och frågan är hur mycket man vill satsa.

Vi levererar på dina villkor.

Du äger hemsidan och väljer webbhotell och löpande underhåll oberoende av Swedish webmaker.

Samarbetspartners